WGCCD

World Gifted Conference Committee Denmark

– forkortet WGCCD er en forening, som blev dannet I efteråret 2012.

Foreningen blev dannet i forbindelse med ansøgningen om at få en stor international konference om højt begavede og talentfulde børn til Danmark. Konferencen afholdes hvert andet år på vegne af den internationale forening World Council for Gifted and Talented Children.

Vi fik konferencen tildelt, og den blev afholdt i Odense i august 2015. Hele programmet omkring konferencen ligger på www.worldgifted2015.com.  Sammen med konferencen blev der ligeledes afholdt en dag for forældrene – meget kreativt døbt ”Parent Day”. Programmet for Parent Day kan læses her.

Efter konferencen har foreningen ikke haft aktiviteter. Det er hårdt arbejde at lave en international konferencen for 500+ deltagere fra 50+ lande via frivilligt arbejde. Så vi har brugt et års tid på at hvile ud og finde ud af, hvad vi nu ville.

Vores næste gøremål bliver at lave et virtuelt informationscenter om høj begavelse, talent, indlæringspotentiale og de dertilhørende styrker og svagheder. Vi har valgt at kalde hjemmesiden for ”Center for Vidensdeling om Indlæringspotentiale”, forkortet CVIP, udtales SVIP.

Centeret bliver en platform, hvor vi ønsker at dele de ting, der findes på dansk omkring højt begavede børn – særlig fokus bliver på undervisning, undervisningsdifferentiering og pædagogisk tilgang til denne elevgruppe. Se derfor meget mere på www.cvip.dk.

Kontaktinfo:

World Gifted Conference Committee Denmark (WGCCD)
Formand Tina Refning
Solskinshøjen 9
5250 Odense SV

Telefon: 24522673

Email: info@wgccd.dk

CVR 35264787

Bestyrelsen består af:

Tina Refning Larsen
Susanne Hoff-Clausen
Karina Refning
Ole Kyed, Jo Hermann & Pia Ryding